2018 stod i bæredygtighedens tegn

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er de helt store emner indenfor byggeriet i disse år. Dette er selvfølgelig ikke gået vores næse forbi hos Danske Byggecentre. I løbet af 2018 har bæredygtighed stået øverst på dagsordenen på kontoret i Nærum.

Byggeri-messen var ingen undtagelse. Her modtog vi et rekordstort antal nomineringer til vores prestigefyldte klimapriser. For at hædre de producenter, der gør noget ekstra for den bæredygtige dagsorden, udviklede vi ”Den Bæredygtige Vej”, så man som besøgende kunne få vist vej til alle de nominerede virksomheder ved hjælp af BYGGERI-appen.

Tilfredshedsundersøgelsen for BYGGERI’18 viser efter messen, at hele 93 % af de besøgende var tilfredse med udbyttet af deres besøg. Dette er vi selvfølgelig utrolig stolte af, og vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til næste BYGGERI-messe i 2020, som vi håber bliver en lige så stor succes som i 2018.

Vi skal sikre viden om bæredygtighed

I 2018 har vi hos Danske Byggecentre indledt et nyt samarbejde, der skal sikre større viden om bæredygtighed - ”Dit bæredygtige valg”. Vi er gået sammen med Dansk Byggeri og rådgivningsvirksomheden Smith Innovation for at opkvalificere viden om bæredygtigt byggeri blandt de ansatte i de danske byggecentre og ude hos Dansk Byggeris udførende medlemmer. Konkret skal der udvikles informationsmateriale og kursustilbud til de kunderådgivere, der dagligt vejleder både professionelle og private om valg af byggematerialer og byggeløsninger. Derudover skal der også udarbejdes informationsmateriale til Dansk Byggeris udførende medlemmer.

Den øgede efterspørgsel efter bæredygtige løsninger i byggeriet mærkes selvfølgelig ude i branchen. Hos vores medlemsforretninger har der været en større og større efterspørgsel efter miljøcertificeringer og dokumentation af bæredygtighed i byggematerialer, en dokumentation som i visse tilfælde kan være meget tidskrævende at finde frem. For at gøre det nemmere at udvælge de bæredygtige produkter, så har vi i 2018 udvidet ByggeBasen, som er de danske byggecentres online produktdatabase, til at kunne indeholde dokumentation for bæredygtighed. Vi opfordrer derfor alle leverandører til at indlægge deres bæredygtighedsdokumentation, så de hjælper byggecentrene med at identificere de bæredygtige produkter.

Danske Byggecentre var også i 2018 til stede under årets Folkemøde på Bornholm. Her var fokusset også på bæredygtighed i byggeriet. Vi var, sammen med Dansk Byggeri, arrangør af en branchefrokost, der satte fokus på, hvordan der kan skabes mere efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri.

Udgivelse af vejledning til informationspligten under REACH

Allerede i 2017 kom de danske byggecentre i mediernes søgelys efter, at Forbrugerrådet Tænk Kemi i en undersøgelse konstaterede, at byggecentrene og deres leverandører ikke altid overholdte deres informationspligt i henhold til EU’s kemikalieregulering omkring særligt problematiske stoffer.

Vi indgik et partnerskab med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen med det formål at udbrede kendskabet om pligten til at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler. I 2018 præsenterede vi, i samarbejde med partnerskabet, en vejledning om informationspligter under REACH og et webværktøj på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er vores forhåbning, at man med disse værktøjer i hånden bedre kan skabe sig et overblik over sine informationspligter under REACH.

Ny myndighed til markedskontrol af byggevarer

Sikkerhedsstyrelsen overtog den 1. december 2018 markedskontrollen af byggevarer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hos Danske Byggecentres medlemsforretninger bliver der langet et utal af byggevarer over disken, både til professionelle og til private forbrugere, og det er utrolig vigtigt for os at have et godt samarbejde med den myndighed, der står for markedskontrollen. Vi har derfor ad flere omgange mødtes med Sikkerhedsstyrelsen for at diskutere, hvordan vi sikrer den bedst mulige overvågning af byggevarer. Vi ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.

Byg-e med store ambitioner

Byg-e fungerer som udbyder af elektroniske samhandelsløsninger til byggevarebranchen og er ejet af Brancheforeningen Danske Byggecentre. Hos Byg-e er ambitionen klar, de vil have hele byggevarebranchen til at benytte deres services. I 2018 har Byg-e bl.a. udviklet EDI Validator, som tjekker EDI ordrer for de gængse fejl, såsom varelinjer og GLN-numre, og som noget helt unikt slår Validatoren op i ByggeBasen og tjekker, om enheden i ordren svarer til den enhed leverandøren ønsker. Det er nemt at komme i gang med Byg-e – og så er der tilmed penge at spare.

God læselyst.

Carl Bladt Hansen

Palle Thomsen