Rekrutteringsindsatsen på rette vej.
UU-vejlederne udtaler: ”I er den eneste branche, der kontakter os direkte”!

Danske Byggecentres medlemsforretninger har en stor udfordring med at kunne tiltrække de ønskede elever i kamp med den øvrige detailhandel – Dansk Supermarked, Jysk og tøjforretningerne. DB har derfor iværksat en rekrutteringskampagne for derigennem at øge kendskabet til branchen og vore uddannelser.

Rekrutteringskampagnen er en vigtig, fælles indsats – på tværs af kæderne – over for UU-vejledere og skolelærere. Det er en direkte information om de uddannelser, vi tilbyder i branchen, og hvem vi er. Kampagnen afspejler desuden et unikt samarbejde mellem kædernes HR folk, DB og medlemsforretningerne.

Møder med i alt 315 UU-vejledere

Indsatsen i foråret 2018 har været målrettet UU-vejledere. Danske Byggecentres to konsulenter har således besøgt 22 UU-vejlederkontorer med i alt 315 deltagere fra midt december 2017 til slut april 2018.

Det siger UU-vejlederne

Et stort problem er, at kendskabet til erhvervsuddannelserne er begrænset i folkeskolerne, også selvom UU-vejlederne forsøger at argumentere herfor og bliver “punket” hertil af ministeriet, så er gymnasievalget den lette vej. Problemet er, at gymnasievejen i fremtiden også er et fravalg af erhvervsuddannelserne. Det er der desværre kun få, der erkender.

DB bliver af UU-vejlederne rost for et godt initiativ. Vi er den eneste branche, der på denne måde kontakter UU-vejlederne direkte. Der gives udtryk for, at de, efter at være blevet grundigt orienteret om karrieremulighederne hos de danske byggecentre, vil have os med i tankerne fremadrettet.

Der er stor interesse for vores ”Erhvervspraktikgaranti”, som betragtes som et utroligt stærkt tilbud, om end det må konstateres, at ikke alle forretninger er orienteret om/indstillet på dette.

Brochurematerialet bliver rost for at være overskueligt og informativt, og der gives udtryk for, at man finder vore uddannelser og de efterfølgende karrieremuligheder meget interessante.

UU-vejlederne giver udtryk for, at de har fået øjnene op for os og vil have os i deres tanker, når de skal vejlede de unge, og roser os for initiativet.

Ny rekrutteringskampagne på vej

Næste skridt i kampagnen er den direkte kontakt til de unge. Møde dem hvor de er. Arbejdsgruppen bag kampagnen er således i skrivende stund i gang med at lægge sidste hånd på en storstilet online kampagne, der fanger de unge og sætter krog i dem, så vi har mulighed for at kommunikere med dem direkte og få taletid om vores spændende uddannelser.

Kampagnen iværksættes i foråret 2019 og vil kunne følges på Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram og Snapchat m.v.