ByggeBasen bliver bæredygtig

Der opføres flere og flere bæredygtige byggerier, og bæredygtige byggerier skal i Danmark dokumenteres primært i henhold til certificeringsordningen DGNB. Denne ordning kræver dokumentation for en lang række forhold, herunder tekniske og miljømæssige forhold.

Flere og flere af Danske Byggecentres medlemsforretninger stilles over for krav fra større kunder om miljøcertificeringer og dokumentation af bæredygtighed, når de bestiller varer i forretningerne.

Denne dokumentation er meget tidskrævende at finde frem. Danske Byggecentres medlemsforretninger har derfor behov for, at ovennævnte dokumentation er tilgængelig for dem i deres daglige arbejde, ligesom det er vigtigt, at dokumentationen let kan videreformidles til relevante samarbejdspartnere.

Og hvad er vel mere naturligt end at lægge denne dokumentation i ByggeBasen, der som Danmarks største produktdatabase har mere end 650.000 varer i basen, og i forvejen er omdrejningspunkt for salget i vore forretninger og samarbejdet med leverandørerne.

Det grønne katalog

Og hvad er vel mere naturligt end at lægge denne dokumentation i ByggeBasen, der som Danmarks største produktdatabase har mere end 650.000 varer i basen, og i forvejen er omdrejningspunkt for salget i vore forretninger og samarbejdet med leverandørerne.

Dokumentation i ByggeBasen – ”Det grønne katalog”

Der er således etableret en separat ”dokumentationsfane” (”Det grønne katalog”) i ByggeBasen i efteråret 2018, hvor vore medlemmer skal kunne finde al dokumentation om byggeriet, herunder den lovpligtige dokumentation samt certificeringer og anden dokumentation om bæredygtighed. Det kan dreje sig om EPD/Miljøvaredeklaration, certificeret træ: PEFC/FSC, svanemærke/Ecolable, indeklimamærkning og energimærkning, ligesom også dokumentation om bortskaffelse/genanvendelse er del af bæredygtighedsprincippet. Øvrige katalogdata fastholdes under fanen ”katalogdata”.

Ny og vigtig service

Danske Byggecentre ønsker at samle al bæredygtig dokumentation i ByggeBasen, således at forretningerne kan søge samme sted og på samme måde for alle produkters vedkommende – som de plejer.

Dokumentation i ByggeBasen skal ses som en hel ny og vigtig service over for vore medlemsforretninger, som kan spare dem meget dyrebar tid ved leverancer til bæredygtige byggerier: En service, der også vil styrke samhandelen med kunderne.

Vejledninger

For at lette arbejdet for såvel medlemmer som leverandører er der udarbejdet vejledninger, der går i dybden med de enkelte miljøcertificeringer og deklarationer og angiver links til websites, hvor man kan hente yderligere dokumentation, skabeloner m.v.

Medlemmer læs mere her
Leverandører læs mere her

BygDok

Primo januar 2019 vil Danske Byggecentre via websitet ”BygDok” stille dokumentationen til rådighed for de projekterende, udførende og bygherrer, der ligeledes efterspørger et site, der samler miljøcertificeringer og bæredygtig dokumentation et sted.

En service over for byggeriets parter og en markant profilering af de leverandører og produkter, der er repræsenteret i DBs medlemsforretninger.

Et tiltag, der åbner helt nye muligheder for medlemmer og leverandører for at blive byggeriets bæredygtige partnere!

Informationsmøde i Fredericia

Begge initiativer blev præsenteret på et informationsmøde den 22. november i MESSE C, Fredericia, hvor mere end 130 leverandører og medlemmer deltog. På mødet kunne man også høre indlæg fra:

NCCs Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly om dokumentation som salgsparameter

Teknisk direktør Niels Heidtmann fra Komproment om vigtigheden i, at branchen løfter i flok

Direktør Peer Leth, Troldtekt, om at miljøcertificeringer er et markedskrav, der åbner døre

Indkøbsdirektør Preben Nielsen, BYGMA, om de krav branchen stiller

ByggeBasens officielle navn er Organisationen ByggeBasen F.m.b.A. Den daglige ledelse varetages af Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for ByggeBasen.

Bestyrelse:

  • Trælastdirektør Carl Bladt Hansen, Formand, Davidsens Tømmerhandel A/S
  • Regionsdirektør Tony Hansen, Næstformand, Bygma A/S
  • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
  • Adm. direktør Britta K. Stenholt, STARK A/S
  • Adm. direktør Thorbjørn Sejer Jensen, XL-BYG a.m.b.a.
  • Direktionen:
    Adm. direktør: Palle Thomsen, Danske Byggecentre