Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse af medarbejdere og ledere i DBs medlemsforretninger i Østdanmark. Ligeledes gives støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn.

Fondsbestyrelsen:

Fra november 2018 har DBs bestyrelse overtaget bestyrelsesposterne i fonden. Dette er for at skabe en bedre synergi med branchen. Håbet er også at skabe større opmærksomhed omkring fonden og støttemulighederne.

  • Trælastdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsens Tømmerhandel A/S, Formand
  • Regionsdirektør Tony Hansen, Bygma A/S, Næstformand
  • Adm. direktør Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
  • Adm. direktør Britta K. Stenholt, STARK A/S
  • Adm. direktør Thorbjørn Sejer Jensen, XL-BYG amba
  • Sekretariat:
  • Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Genvejen til din videre udvikling

Du kan læse mere om ØTD Fondens arbejde og støttemulighederne på www.otd-fonden.dk