Danske Byggecentres repræsentation i råd, nævn og udvalg

Arbejdsgruppe for genbrugte byggematerialer

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Udarbejdelse af informationsmateriale om genbrugte byggematerialer

Branchepanel for byggeri under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Branchepanelet fungerer som sparringspartner for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved gennemførelse af nye regler og metoder i Danmark. Branchepanelet bistår styrelsen i indsatsen for at påvirke de fælleseuropæiske regler og påpeger behov for supplerende danske regler. Derudover drøftes generelle forhold om godkendelser, tilsyn og sikkerhedsledelse med styrelsen.

Bygningskultur Danmark

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Bygningskultur Danmark arbejder politisk og fagligt for at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur og kulturarv.

Ekspertgruppen under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Foreningskonsulent Martin Møllemand, Danske Byggecentre

Ekspertgruppen fungerer som sparringspartner for Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med markedsovervågning.

Komité vedr. Reduktion af administrative byrder på byggeområder, Erhvervsstyrelsen

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Arbejder for at nedbringe unødvendige administrative forpligtigelser indenfor byggeområdet.

Klik her for at se flere råd, nævn og udvalg hvor Danske Byggecentre er repræsenteret.