Udvidet ansvar på dagsordenen

Udvidet ansvar er ikke noget nyt tiltag, men i løbet af 2018 har Danske Byggecentre haft et øget fokus på at få leverandører til at tilslutte sig

I forbindelse med DB12, Danske Byggecentres almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, kan man som leverandør tilmelde sig et udvidet ansvar på byggematerialer.

I forbindelse med DB12, Danske Byggecentres almindelige Salgs- og leveringsbetingelser kan man som leverandør tilmelde sig et udvidet ansvar på byggematerialer.

Udvidet ansvar er en ordning for leverandører, der tør påtage deres ansvar for fejl og mangler, der er opstået i produktionen af deres byggematerialer. Det udvidede ansvar løber i 10 år fra tidspunktet, hvor byggematerialet blev taget i brug. Fejl, der opstår efter produktet har forladt produktionen, er ikke omfattet af det udvidede ansvar. Det udvidede ansvar betyder således, at leverandøren overtager det ansvar byggecentrene har i kraft af Forældelsesloven fra 2008, hvor private kunders reklamationsfrist over for mangelfulde byggematerialer blev forlænget til 10 år.

Udvidet ansvar er kun gældende på byggematerialer. Følgende definition fra byggevareforordningen kan give en indikation af, hvilke produkter der er byggematerialer: »byggevare/byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf….

Kun ved salg til private forbrugere

Det er vigtigt at pointere, at det udvidede ansvar kun gælder ved salg til private forbrugere. Hvis der er tale om leverancer af byggematerialer, hvor byggevareleveranceklausulen er aftalt, vil ansvarsperioden være på 5-6 år ved skjulte fejl og mangler, som er gældende i denne klausul. Det vil typisk være i tilfælde, hvor slutbrugeren er offentlig, offentlig støttet, eller at der er indgået AB92/AB18.

Byggecentrene giver det udvidede ansvar videre i forsyningskæden

Byggecentrenes ansvar for byggematerialer er som udgangspunkt begrænset til ét år, hvis der er tale om salg til professionelle kunder. Som en udvidet service giver de danske byggecentre det udvidede ansvar videre til deres professionelle kunder, således de også er dækket ved salg til private forbrugere.

Baggrunden for oprettelsen af det udvidede ansvar er, at det ikke er rimeligt at en håndværker skal stå med ansvaret for fejl og mangler i byggematerialer, der er opstået hos producenten. Dette er det kun producenten selv, der kan tage ansvar for.

Udvidet ansvar har stor betydning

Som byggecenter kan det være af stor betydning, om ens leverandører af byggematerialer har valgt at tiltræde DB12 – udvidet ansvar. Det har det, fordi leverandøren dermed overtager ansvaret for sine byggematerialer i de ti år, hvor slutbrugeren kan reklamere over fejlbehæftede materialer. Et ansvar byggecentrerne ellers vil stå med, hvis der er tale om salg til private forbrugere.

Derfor vil vi også gerne fra Danske Byggecentres side opfordre vore medlemsforretninger til at holde øje med hvilke leverandører, der har valgt at tiltræde og påpege det overfor de leverandører, der endnu ikke har valgt at tiltræde. På www.udvidetansvar.dk kan man danne sig et overblik over hvilke leverandører til de danske byggecentre, der har valgt at tiltræde udvidet ansvar.