DANSKE BYGGECENTRE VAR OGSÅ PÅ FOLKEMØDET I 2018

2018 var ingen undtagelse for Danske Byggecentres deltagelse på Folkemødet, og ligesom de tre foregående år var Danske Byggecentre at finde under folkemødet på Bornholm.

Folkemødet er et unikt sted at netværke, fordi det samler både erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere til fire dage med faglige debatter og samvær under mere uformelle rammer end normalt.

Under dette års folkemøde var det også lige præcis netværk, der blev lagt vægt på. Fokus var at styrke relationen til eksisterende samarbejdspartnere og skabe nye relationer. Der var især fokus på det cirkulære byggeri og bæredygtighed, hvor vi fik lejlighed til at snakke med flere aktører fra byggeriet om de tiltag, vi har gang i.

Branchefrokost med debat om bæredygtigt byggeri

Udover at have fokus på at pleje og skabe nye relationer, så var Danske Byggecentre også arrangør, sammen med Dansk Byggeri, af en branchefrokost, som samlede branchens parter til en drøftelse af, hvordan der kan komme mere efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri.

Arrangementet satte fokus på:

Hvordan kommer der mere gang i efterspørgslen?

Hvilke barrierer blokerer for mere efterspørgsel?

Hvordan får vi både store bygherrer og hr. og fru Danmark med på vognen?

Det var et spændende arrangement, som startede med to korte indlæg, der skulle lægge op til debat, fra hhv. Nicolai Pilehave, Finansdirektør fra PKA A/S og Thomas Raunsbæk, Adm. direktør fra Scandi Byg A/S. Og indlæggende lagde skam op til en livlig debat, og det blev besluttet, at branchefrokosten skal gentages til næste år, så deltagerne kan vise, hvad der er opnået i arbejdet med at gøre bæredygtigt byggeri mere mainstream.

Hos Danske Byggecentre glæder vi os allerede til dette møde, hvor vi kan forklare, hvordan vi har åbnet op for dokumentation for bæredygtighed i både ByggeBasen og BygDok.