Brancheforeningen Danske Byggecentre – Hvor der handles, der bygges

Vores medlemmer er med hvor kontorhuse, boliger og kulturcentre skyder op. Hvor nye byrum og oplevelser opstår, og hvor der energirenoveres og -optimeres.

De leverer kvalitetsmaterialer, værktøj og rådgivning til bygherrer, ingeniører, håndværkere og arkitekter, så nye projekter kan sættes i søen og økonomien løbe rundt – både i byggeriet og i Danmark. I det store og hele er det de danske byggecentres fornemmeste opgave hver dag at gøre det nemmere og mere effektivt at bygge og renovere i Danmark.

Vores opgave som brancheforening er derfor at skabe rammerne og give inspirationen til, at viden og rådgivning kan flyde frit mellem medlemmer, leverandører, eksperter og politikere. Vi varetager branchens interesser internt som eksternt overfor branchens mange berøringsflader - gode forbindelser der dagligt kommer vores medlemmer (og ikke mindst branchen) til gode.

Glæden ved at drive virksomhed skal være større end besværet – og derfor skal vores medlemmer have de bedste betingelser for at drive en virksomhed i vækst.

Kontakt Danske Byggecentre

Kompetente og serviceorienterede medarbejdere yder i det daglige professionel og målrettet medlemsbetjening over for Danske Byggecentres medlemmer, leverandører og interessenter.

Vi står til rådighed på telefon og mail på alle hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 16.30.

Ring på tlf. 45 80 78 77 eller skriv på db@bdb.dk, så finder vi den person som bedst kan hjælpe dig.

Hvem er hvem

Danske Byggecentre ledes til dagligt af adm.direktør Palle Thomsen.

Du kan se mere om DBs øvrige personale her.